Choza.png

Write the first paragraph of your page here.

Section heading

Write the first section of your page here.

Teams

Akimichi Clan
Choji Akimichi Choji's Mother Choji Akimichi(Genjutsu World) Doto Akimichi Maruten Akimichi Karui
Ino–Shika–Chō
Shikaku Nara Inoichi Yamanaka
Team Choza
Might Guy Genma Shiranui Ebisu
First Division
Darui Atsui Kotetsu Hagane Hiashi Hyuga Izumo Kamizuki Rashii Samui Tenten
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.