FANDOM


Lifeguard

She is a lifeguard that Nani Pelekai was talking to get a job from.